Kuvassa Sissikerhon puheenjohtaja Henri Nousiainen ja Sissiosaston puheenjohtaja Kimmo Kaunisvaara, jotka lähettävät alla olevien tekstien myötä terveiset koko Sissiperheelle.

Tervehdys Sissit!

Olen Henri, 32-vuotias Joensuusta kotoisin oleva reservin yliluutnantti ja työskentelen yrittäjänä teknologiayhtiössä. Stadin Sissit löysi minun kartalleni vuonna 2014, kun tutustuin RUK:n aselajikouluttajakurssilla Jouni Nyléniin ja kumppaneihin, jotka lopulta sitten houkuttelivat minut mukaan jäseneksi 2015. Alkuvuodet Sisseissä menivät omalta osaltani pääasiassa Pahkiksella, jossa vastuuta annettiin sissimäisesti reilulla kädellä nuorelle, joskin erään Sissin sanoin ”kokeneen näköiselle herrasmiehelle”, ja sainkin monia mahdollisuuksia harjoitella johtajana toimimista päätyen lopulta johtamaan Pahkiksen vuosina 2019 ja 2022.

Kun mietin tuoreena puheenjohtajana Sissiyhteisöä, niin meillä Sisseillä on monia vahvuuksia, ja yksi niistä on äärimmäisen sitoutunut ja monipuolisella osaamisella yli aselajien varustettu porukka, joka tekee suurella sydämellä vapaaehtoistyötä maanpuolustuksen parissa. Sissien intohimo ja taidot ovat vertaansa vailla, mutta me jokainen tiedämme, että tällainen toiminta vaatii resursseja. Jäsenmäärämme on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi aiheuttaen luonnollisesti positiivista painetta toiminnan määrän ja laadun kasvattamiselle.

Keskeisimpiä tavoitteitani puheenjohtajakaudella on löytää lisää aktiivisia toimijoita järjestämään tapahtumia, toimimaan erilaisissa pienemmissäkin rooleissa, jotta kenenkään meistä kuorma ei kasvaisi liian suureksi. Moni sitoutuneista käyttää merkittävän osan valveillaoloajastaan niin Sissien kuin muun vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi, mutta on tärkeää muistaa, että mukana ei tarvitse olla aina jättimäisellä panoksella. Pienikin apu voi tuoda merkittävää vaikutusta ja siten me jokainen yhdessä voimme vahvistaa ja varmistaa, että meillä on elinvoimainen yhteisö.

Rohkaisenkin kaikkia teitä, joilla sissisydän sykkii ja resursseja olisi tulla mukaan, olemaan rohkeasti yhteydessä ja tuomaan oma, pieni tai suuri panoksenne yhteisöömme oli kyseessä sitten apu yksittäisen tapahtuman järjestämisessä, jutun kirjoittaminen Sissisanomiin tai mikä tahansa muu asia. Kaikki teot ovat arvokkaita.

Toivon, että kykenemme jatkamaan toimintaa edeltäjiemme polulla, jonka ansiosta Sissit ovat maineensa saaneet ja toisaalta kehittämään toimintaamme, jotta myös me nykysissit onnistumme omalla toiminnallamme kehittämään niin kerhoyhtymäämme kuin isänmaamme puolustusta ja toimimaan myös jatkossa vapaaehtoisen maanpuolustuksen edelläkävijöinä.

Henri Nousiainen
Sissikerhon puheenjohtaja


Hei Sissisanomien lukijat!

Olen innokas reserviläinen, joka liittyi Stadin Sisseihin Pahkis-harjoituksen kautta yli vuosikymmen sitten.  Vuonna 2019 Henri Nousiainen kysyi minulta ”lähdekkös kaverikseni ehdolle varapuheenjohtajaksi Stadin Sissien parlamenttiin”, niin minä sitten suostuin ja vaikka välillä onkin työkuormaa ollut, en ole katunut. Olen ollut ylpeä, että olen palvellut varapuheenjohtajana nämä kolme vuotta ja pyrkinyt vahvistamaan yhteisöämme. Paljon isoja asioita on tänä aikana saatu porukalla aikaan mm. Sissien uudet somet, täysin uudet nettisivut, historian suurin määrä uusia jäseniä, sissien sijoitustoimikunta ja merkittäviä asehankintoja.

Arvostan Stadin Sissien yhteishenkeä ja olen aina ollut vaikuttunut osallistuessani toimintaamme. Se määrä vapaaehtoistunteja mitä Sisseissä tehdään, on mykistävää, se on todellista maanpuolustushenkeä. Jokaisen panos on arvokas. Siksi pyydän teitä, jäseniämme, tuomaan aktiivisesti esille ajatuksianne siitä, miten voimme edelleen kehittää toimintaamme ja vastata teidän, lukijoiden ja maanpuolustuksen tarpeisiin. Yhdessä voimme rakentaa vahvempaa ja entistäkin omistautuneempaa maanpuolustusyhteisöä.

Odotan innolla tulevaa puheenjohtajakautta. Työskentelen ”siviilissä” myynnin johdossa, yhden Suomen suurimman työnantajan palveluksessa, työni kautta olen oppinut taitoja ja toimintatapoja, joita voin ja aion hyödyntää myös tulevalla Sissiosaston puheenjohtajakaudella. Tavoitteenani on parantaa entisestään Sissien taloudellista tilannetta, eli optimoida resursseja mm. kilpailuttamalla nykyisiä ostopalveluita ja vähentämällä juoksevia kuluja. Uskon, että tehokkaalla taloudenhoidolla voimme turvata toimintamme ja varmistaa, että meillä on enemmän resursseja itse harjoituksiin ja kehitykseen. Esimerkiksi yhtenä strategisena painopisteenä on pääharjoituksen, eli Pahkiksen, kuten myös Stadin Sissien merkittävän tuotteen, ESIK-kurssin kehittäminen ja ylläpitämien. Samoin haluan edistää liittotasolla RES ja RUL yhdistymistä, josta onkin maininta syyskokouksessa esitetyssä toimintasuunnitelmassa.

Kuten Marsalkka Mannerheim opetti: ”Kunnia menneille, voima nykyisille, usko tuleville.” Jatketaan yhdessä vahvasti eteenpäin, luoden Stadin Sisseistä entistäkin merkittävämmän voiman maanpuolustuksessa. Kiitos teille kaikille omistautumisestanne ja nähdään vahvana yhteisönä seuraavissa koitoksissa!

Kimmo Kaunisvaara
Sissiosaston puheenjohtaja

Kategoriat: Yleinen