Stadin Sissien viestintä rakentuu monen toimijan ja median varaan. Tärkeimmät viestinnän välineet ovat lehti ja www-sivut, jotka ovat tämän vuoden aikana uudistumassa. Erityisesti tämä koskee www-sivustoa.

Sivuston tavoitteena on laajempi tarjonta ja helpompi päivittäminen. Myös mobiilikäyttö, jotta sivuston sivut mukautuisivat päätelaitteen mukaan.

Tarkoitus on myös tarjota toimikunnille helpompi kanava toiminnan esittelemiseen. Aluksi jokaisella toimikunnalla on nyt lyhyt esittely jossa kertoa toiminnasta. Jatkossa toivon että saamme myös toiminnasta kertovia artikkeleita.

Toimintakalenteri on muuttunut helpommaksi käyttää. Kalenterinäkymästä löytyvät toimikuntien tapahtumat, leirit ja muut tärkeät päivät. Entiseen listaan verrattuna muutos on suuri.

Sivustoa tullaan kehittämään nyt pikkuhiljaa eteenpäin. Tekniikka ja oikeiden ratkaisujen valitseminen on yksi asia, toinen on sisällön miettiminen ja kolmas oman porukan kouluttaminen niin tekniikkaan kuin sisällön tuottamiseen.

Nikolai Ylirotu