Viime viikonloppuna järjestettiin Stadin Sissien suunnitteleman ja yhteistyössä MPK:n sekä Puolustusvoimien kanssa toteuttaman Paikallispataljoonan Esikuntatyöskentelyn kurssin (ESIK) lähiopintojakso 3, jossa aiheena olivat operaatiokeskuksen (OPKE) toiminnan harjoittelu case-harjoitteiden kautta ja suunnittelukeskuksen (SUKE) toimintaan liittyvän suunnitteluprosessin vaiheen ”toiminta-ajatuksen laatiminen” harjoittelu.

OPKE:n toiminnan harjoittelun osalta pääpainopisteinä olivat eri OPKE-toimijoiden tehtävien harjoittelu, OPKE:n rakenne ja organisointi, tilanteen arviointi ja oikeat toimenpiteet, toimivaltuusasiat sekä tilanneselostukset. Case-harjoitukset sijoittuivat kurssin ajan kehittyvään tilanteeseen ja kurssilaiset pääsivätkin harjoittelemaan ”oikeaa tilannetta”, jota koko kurssin ajan on eletty.

SUKE:n osalta harjoituksen painopisteinä olivat Komentajan päätösesittelyä varten luotavat toimintavaihtoehdot, jotka sisältävät arvion vihollisen toiminnasta sekä suunnitelmat omista toimintavaihtoehdoista. Kurssilaiset pitivät ”Komentajalle” esittelynsä, jonka jälkeen komentaja valitsi sopivimman vaihtoehdon, ja kurssilaiset tekivät ”Komentajan päätös”-nimisen dokumentin sekä laativat esikäskyn alaisille.

Kaiken kaikkiaan kurssiviikonloppu oli onnistunut ja saatiin järjestettyä koronaturvallisesti. Lähiopintojakso 4, joka huipentaa ESIK-kurssin, järjestetään n. kuukauden kuluttua, ja siellä kurssilaiset pääsevät testaamaan oppimiaan taitoja koko viikonlopun kestävässä soveltavassa vaiheessa.

Mikäli esikuntatyöskentely alkoi kiinnostaa, käy katsomassa Esikuntatyöskentely-sivulta lisää. Sieltä löydät lisätietoa ja yhteystiedot, josta voit kysyä halutessasi lisää.

ESIK22-kurssille ilmoittautuminen alkaa syksyllä, joten kannattaa pysyä linjoilla!