Vuoden 2021 Paikallispataljoonan esikuntatyöskentelyn kurssi (ESIK) saatiin moninaisten vaiheiden jälkeen päätökseen syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Kurssilaiset pääsivät lähiopintojakso 4 harjoittelemaan aiemmin koulutettuja asioita viikonlopun kestävässä soveltavassa harjoituksessa. Pääpainona tässä viikonlopussa on operaatiokeskuksen (OPKE) toiminnan pyörittäminen ja pataljoonan johtaminen ”todellisessa” tilanteessa.Peliosasto oli yhdessä harjoituksen johdon kanssa luonut erittäin hyvän ja haastavan tarinan/skenaarion, jota eri osapuolet omalta kohdaltaan toteuttivat parhaan kykynsä mukaan. Soveltavan vaiheen tapahtumat olivat moninaisia ja haastoivat kurssilaisia suunnittelemaan ja käskemään alaisilleen tehtäviä sekä pohtimaan resurssien käyttöä, toimivaltuuksia ja yhteistoimintaa eri viranomaisten kanssa.Saatujen palautteiden perusteella sekä kurssilaiset että järjestävä taho oli tyytyväinen kurssiin ja koulutustavoitteet saavutettiin. Nyt on hyvä hetki vetää hieman henkeä ja aloittaa vuoden 2022 ESIK-kurssin valmistelut. Kiitos kaikille osallistujille, järjestäjille ja yhteistyökumppaneille!